Nhiều người cứ nghĩ đến mua nhà quận 12 là sợ không có tiền vì họ chưa biết cách tận dụng các nguồn vốn có...