Mặt bằng giá nhà phố quận 2 thường bất định và khó đoán vì bên bán thường chào giá theo cảm tính. Nếu không có...