Rất nhiều người suy nghĩ “Mua nhà cấp 4 thì bạn còn có mảnh đất, sau này xây sửa tùy ý bạn, không phiền đến...