Giữa rất nhiều Startups giàu tiềm năng phát triển tại Diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (Vietnam Venture Summit 2019)...